Krásné nové světy

Nové technologie, nové možnosti, audio-vizualita zvolna, ale jistě opanovává svět a naši vzájemnou komunikaci. Dokumentuje, komentuje a redefinuje svět kolem nás, vytváří nové vzorce snímání i vnímání, nabízí nekonečné varianty. Film už není výsadou vyvolených. Dostupnost stvořit film se stává úžasnou výzvou k neklidu mysli, nutkání tvořit a současně i prostorem k inflaci, k útěše a potěše z pohodlného, prchavého konzumu. Tato zjevná revoluce nastala s nástupem digitálních médií a digitálních kamer. Letošní téma Fresh Film Festu se snaží zachytit onen zlom mezi filmovým materiálem a neuchopitelnými kódy. Jak moderní technologie, nová média, vizuální efekty změnily, mění film, kino, filmovou řeč, filmové vyprávění, společnost? Také letos představujeme veřejnosti ne zcela známého tvůrce, jenž stojí mimo hlavní proud, ale jehož tvorba měla nebo má výrazný vliv na řadu dnes již renomovaných kolegů. Je jím americký režisér James Benning.